Bảng giá Hosting

shape
shape
shape
shape
shape
shape

Tất cả các gói đều là Hosting SSD – Băng thông không giới hạn.

GÓI 1000MB

 • 1.000MB
 • 3
 • 0
 • 5
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • 5x-7x
660.000 đ 12 tháng
Chọn mua

GÓI 1500MB

 • 1.500MB
 • 5
 • 1
 • 20
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • 5x-7x
890.000 đ 12 tháng
Chọn mua

GÓI 2000MB

 • 2.000MB
 • Không giới hạn
 • 2
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • 5x-7x
1.120.000 đ 12 tháng
Chọn mua

GÓI 500MB

 • 500MB
 • 1
 • 0
 • 1
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • 5x-7x
500.000 đ 12 tháng
Chọn mua

GÓI 3000MB

 • 3.000MB
 • Không giới hạn
 • 3
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • 5x-7x
1.680.000 đ 12 tháng
Chọn mua

GÓI 5000MB

 • 5.000MB
 • Không giới hạn
 • 5
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • Không giới hạn
 • 5x-7x
2.800.000 đ 12 tháng
Chọn mua
0852080383
Liên hệ